Multiple PhD and Post Doc Position at Norway NTN University

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English.

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Stilling som Professor II / førsteamanuensis II i arkitekturprosjektering med hovedvekt på byggematerialet mur og betong – Søknadsfrist: 23.01.2017

Stilling som Professor II / førsteamanuensis II i arkitekturprosjektering med hovedvekt på byggematerialet mur og betong – (2016) Institutt for byggekunst, historie og teknologi

PhD Position in Rationalized Drug Screening – Søknadsfrist: 23.01.2017

PhD Position in Rationalized Drug Screening – (2016) Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

PhD in concrete structures (IV-37/17) – Søknadsfrist: 24.01.2017

PhD in concrete structures (IV-37/17) – Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD position in Advance Structural and Electrical Optimization of Composite Materials IV-40/17 – Søknadsfrist: 24.01.2017

PhD position in Advance Structural and Electrical Optimization of Composite Materials IV-40/17 – Institutt for maskinteknikk og produksjon

Seniorkonsulent – 100% stilling, vikariat ut 2017 med mulighet for forlengelse – Søknadsfrist: 25.01.2017

Seniorkonsulent – 100% stilling, vikariat ut 2017 med mulighet for forlengelse – HR- og HMS-avdelingen

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi – Søknadsfrist: 25.01.2017

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi – (2016) Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Postdoc position within Nonlinear analysis of large-scale concrete structures (IV-38/17) – Søknadsfrist: 25.01.2017

Postdoc position within Nonlinear analysis of large-scale concrete structures (IV-38/17) – Institutt for konstruksjonsteknikk

Stipendiat innenfor fagområdet kardiologi – Søknadsfrist: 26.01.2017

Stipendiat innenfor fagområdet kardiologi – (2016) Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Associate Professor in Logistics – Søknadsfrist: 27.01.2017

Associate Professor in Logistics – (2016) Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Doktorgradsstipendiat innen prosjektledelse IV-42/17 – Søknadsfrist: 27.01.2017

Doktorgradsstipendiat innen prosjektledelse IV-42/17 – Institutt for maskinteknikk og produksjon

Førstekonsulent, 1 års vikariat med mulighet for forlengelse – Søknadsfrist: 27.01.2017

Førstekonsulent, 1 års vikariat med mulighet for forlengelse – Internasjonal seksjon

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! – Søknadsfrist: 29.01.2017

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! – (2016) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics – Søknadsfrist: 29.01.2017

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics – (2016) Institutt for matematiske fag

Three PhD fellowships are vacant at the Department of Mathematical Sciences – Søknadsfrist: 29.01.2017

Three PhD fellowships are vacant at the Department of Mathematical Sciences – (2016) Institutt for matematiske fag

Vikariat som konsulent (IV-44/17) – Søknadsfrist: 29.01.2017

Vikariat som konsulent (IV-44/17) – Institutt for konstruksjonsteknikk

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier – Søknadsfrist: 31.01.2017

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier – (2016) Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Ettårig vikariat som controller (rådgiver 1434) – Søknadsfrist: 31.01.2017

Ettårig vikariat som controller (rådgiver 1434) – (2016) Det medisinske fakultet (DMF)

PhD position in reproductive physiology of lumpfish – Søknadsfrist: 31.01.2017

PhD position in reproductive physiology of lumpfish – (2016) Institutt for biologi

Postdoktor ved NTNU Handelshøyskolen – Søknadsfrist: 31.01.2017

Postdoktor ved NTNU Handelshøyskolen – NTNU Handelshøyskolen

PhD Fellowship in Process Metallurgy – Søknadsfrist: 31.01.2017

PhD Fellowship in Process Metallurgy – (2016) Institutt for materialteknologi

PhD POSITION WITHIN GLOW DISCHARGE SPECTROSCOPY – Søknadsfrist: 31.01.2017

PhD POSITION WITHIN GLOW DISCHARGE SPECTROSCOPY – (2016) Institutt for materialteknologi

Postdoctoral position in Multi-scale modelling of CO2 condensation (IVT-126/16) – Søknadsfrist: 31.01.2017

Postdoctoral position in Multi-scale modelling of CO2 condensation (IVT-126/16) – (2016) Institutt for konstruksjonsteknikk

Phd position – Smarter operation and maintenance of ships – Søknadsfrist: 31.01.2017

Phd position – Smarter operation and maintenance of ships – (2016) Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

PhD position within Nautical Studies – Søknadsfrist: 31.01.2017

PhD position within Nautical Studies – (2016) Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

Førsteamanuensis i engelskspråklige kultur- og samfunnsstudier – Søknadsfrist: 31.01.2017

Førsteamanuensis i engelskspråklige kultur- og samfunnsstudier – (2016) Institutt for språk og litteratur

Do you want to be part of an innovative subsea research team? – Søknadsfrist: 31.01.2017

Do you want to be part of an innovative subsea research team? – (2016) Institutt for kjemisk prosessteknologi

IT-ingeniør til drift og support av feltstasjoner i HUNT4 – Søknadsfrist: 31.01.2017

IT-ingeniør til drift og support av feltstasjoner i HUNT4 – (2016) HUNT forskningssenter

Feltkoordinator i HUNT4 – Søknadsfrist: 31.01.2017

Feltkoordinator i HUNT4 – (2016) HUNT forskningssenter

Seksjonssjef økonomi – NV/fakultetsadministrasjon – Søknadsfrist: 01.02.2017

Seksjonssjef økonomi – NV/fakultetsadministrasjon – Fakultetsadministrasjonen

Avdelingsingeniør – NV/Instiutt for biologi – Søknadsfrist: 01.02.2017

Avdelingsingeniør – NV/Instiutt for biologi – Institutt for biologi

Avdelingsingeniør – NV/Institutt for bioingeniørfag – Søknadsfrist: 01.02.2017

Avdelingsingeniør – NV/Institutt for bioingeniørfag – Institutt for bioingeniørfag

Avdelingsingeniør/overingeniør – NV/Institutt for bioteknologi og matvitenskap – Søknadsfrist: 01.02.2017

Avdelingsingeniør/overingeniør – NV/Institutt for bioteknologi og matvitenskap – Institutt for bioteknologi og matvitenskap

HR-konsulent – NV/Institutt for kjemisk prosessteknologi – Søknadsfrist: 01.02.2017

HR-konsulent – NV/Institutt for kjemisk prosessteknologi – Institutt for kjemisk prosessteknologi

Førsteamanuensis i pedagogikk med mangfolds- og flerkulturelt perspektiv – Søknadsfrist: 01.02.2017

Førsteamanuensis i pedagogikk med mangfolds- og flerkulturelt perspektiv – Institutt for pedagogikk og livslang læring

Økonomimedarbeider – NV/Institutt for bioteknologi og matvitenskap – Søknadsfrist: 01.02.2017

Økonomimedarbeider – NV/Institutt for bioteknologi og matvitenskap – Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Studiekonsulent – NV/Institutt for kjemi – Søknadsfrist: 01.02.2017

Studiekonsulent – NV/Institutt for kjemi – Institutt for kjemi

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies – Søknadsfrist: 01.02.2017

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies – (2016) Institutt for telematikk

Professor/Associate Professor in Marine Engineering/Marine Hybrid Electric Power Systems – Søknadsfrist: 01.02.2017

Professor/Associate Professor in Marine Engineering/Marine Hybrid Electric Power Systems – (2016) Institutt for marin teknikk

Chief Programmer (Researcher) (IV-39/17) – Søknadsfrist: 01.02.2017

Chief Programmer (Researcher) (IV-39/17) – Institutt for energi- og prosessteknikk

2 Post Docs and 9 PhD Research fellowship positions in CINELDI – Søknadsfrist: 01.02.2017

2 Post Docs and 9 PhD Research fellowship positions in CINELDI – (2016) Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Førstelektor i historie fagdidaktikk – Søknadsfrist: 01.02.2017

Førstelektor i historie fagdidaktikk – (2016) Program for lærerutdanning

PhD position within Marine Hydrodynamics (IV-31/17) – Søknadsfrist: 01.02.2017

PhD position within Marine Hydrodynamics (IV-31/17) – (2016) Institutt for marin teknikk

PhD position within Hybrid propulsion machinery optimization(IV-32/17) – Søknadsfrist: 01.02.2017

PhD position within Hybrid propulsion machinery optimization(IV-32/17) – Institutt for marin teknikk

HR-konsulent – 75 % stilling – Søknadsfrist: 01.02.2017

HR-konsulent – 75 % stilling – Administrasjonen

POST DOC POSITION IN MATERIALS SCIENCE – DEVELOPMENT OF CHEMICAL SOLUTION DEPOSITION ROUTES FOR PIEZOELECTRIC THIN FILMS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS – Søknadsfrist: 02.02.2017

POST DOC POSITION IN MATERIALS SCIENCE – DEVELOPMENT OF CHEMICAL SOLUTION DEPOSITION ROUTES FOR PIEZOELECTRIC THIN FILMS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS – (2016) Institutt for materialteknologi

Førstekonsulent/seniorkonsulent (prosjektøkonom) – Søknadsfrist: 03.02.2017

Førstekonsulent/seniorkonsulent (prosjektøkonom) – Administrasjonen

Journalist – vikariat i Universitetsavisa, 6 mnd med mulighet for forlengelse – Søknadsfrist: 03.02.2017

Journalist – vikariat i Universitetsavisa, 6 mnd med mulighet for forlengelse – Universitetsavisa

Konsulent/førstekonsulent – Søknadsfrist: 03.02.2017

Konsulent/førstekonsulent – Administrasjonen

Seniorrådgiver/rådgiver – Søknadsfrist: 03.02.2017

Seniorrådgiver/rådgiver – Administrasjonen

Stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – Søknadsfrist: 05.02.2017

Stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver – intern utlysning – Søknadsfrist: 05.02.2017

Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver – intern utlysning – Det humanistiske fakultet (HF)

Postdoctor/Researcher in climate system modeling (IVT-133/16) – Søknadsfrist: 05.02.2017

Postdoctor/Researcher in climate system modeling (IVT-133/16) – (2016) Institutt for energi- og prosessteknikk/Program for industriell økologi

PhD fellowship within Geometric Numerical Integration for Particle Dynamics in Turbulent Flows – Søknadsfrist: 05.02.2017

PhD fellowship within Geometric Numerical Integration for Particle Dynamics in Turbulent Flows – Institutt for matematiske fag

PhD fellowship in Mathematical Statistics – Søknadsfrist: 05.02.2017

PhD fellowship in Mathematical Statistics – Institutt for matematiske fag

Postdoctoral fellowship in didactics of mathematics – Søknadsfrist: 05.02.2017

Postdoctoral fellowship in didactics of mathematics – Institutt for matematiske fag

Associate Professor in Physical Geography, specializing in landscape evolution in cold climate and mountain environments – Søknadsfrist: 05.02.2017

Associate Professor in Physical Geography, specializing in landscape evolution in cold climate and mountain environments – Institutt for geografi

PhD-Position – Biomechanics: Modeling Atherosclerotic Plaques (IV-45/17) – Søknadsfrist: 06.02.2017

PhD-Position – Biomechanics: Modeling Atherosclerotic Plaques (IV-45/17) – Institutt for konstruksjonsteknikk

Postdoctoral position in Energy and Process Engineering/Industrial Ecology (IV-43/17) – Søknadsfrist: 10.02.2017

Postdoctoral position in Energy and Process Engineering/Industrial Ecology (IV-43/17) – Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoctoral Fellow in Risk Modeling of Autonomous Marine Systems(IV-16/17) – Søknadsfrist: 12.02.2017

Postdoctoral Fellow in Risk Modeling of Autonomous Marine Systems(IV-16/17) – Institutt for marin teknikk

Associate Professor/Professor in Mobile and Wireless Networking – Søknadsfrist: 15.02.2017

Associate Professor/Professor in Mobile and Wireless Networking – (2016) Institutt for telematikk

PhD Research Fellowship position in Policy-based Networked Applications and Service Configuration – Søknadsfrist: 15.02.2017

PhD Research Fellowship position in Policy-based Networked Applications and Service Configuration – (2016) Institutt for telematikk

PhD research fellowship position in “Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments” – Søknadsfrist: 15.02.2017

PhD research fellowship position in “Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments” – Institutt for teknisk kybernetikk

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE OXIDE-BASED THERMOELCTRIC MATERIALS FOR WASTE HEAT RECOVERY – Søknadsfrist: 15.02.2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE OXIDE-BASED THERMOELCTRIC MATERIALS FOR WASTE HEAT RECOVERY – (2016) Institutt for materialteknologi

Professor/førsteamanuensis i klassisk sang – Søknadsfrist: 15.02.2017

Professor/førsteamanuensis i klassisk sang – (2016) Institutt for musikk

Professor/førsteamanuensis i pedagogisk psykologi – Søknadsfrist: 15.02.2017

Professor/førsteamanuensis i pedagogisk psykologi – Institutt for pedagogikk og livslang læring

Reseacher Microbe-salmon interactions at the Department of Biotechnology and Food Science – Søknadsfrist: 19.02.2017

Reseacher Microbe-salmon interactions at the Department of Biotechnology and Food Science – Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD research fellow in Materials Science and Engineering – Atomistic simulations of batteries – Søknadsfrist: 19.02.2017

PhD research fellow in Materials Science and Engineering – Atomistic simulations of batteries – (2016) Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier – Søknadsfrist: 20.02.2017

Førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier – (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

To stipendiater innen bedriftsøkonomi/økonomistyring – Søknadsfrist: 28.02.2017

To stipendiater innen bedriftsøkonomi/økonomistyring – NTNU Handelshøyskolen

Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap – Søknadsfrist: 01.03.2017

Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap – Institutt for språk og litteratur

2 PhD-stipend ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap – Søknadsfrist: 01.03.2017

2 PhD-stipend ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap – (2016) Institutt for bioteknologi

Postdoc position in experimental research on language – Søknadsfrist: 10.03.2017

Postdoc position in experimental research on language – Institutt for språk og litteratur

Professor in Artificial Intelligence and Machine Learning – Søknadsfrist: 31.03.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *